Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 

Voor wie ?

Jaarlijkse vaccinatie tegen de seizoensgroep wordt door de Hoge gezondheidsraad aanbevolen voor volgende doelgroepen:

 • Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met een chronische aandoening:
  een hartziekte
 • een longziekte zoals ernstig astma of COPD,
 • een lever- of nierziekte
 • diabetes – een chronische spierziekte
 • verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinebehandeling ondergaan
 • Iedereen die in een woonzorgcentrum verblijft of is opgenomen in een ziekenhuis
 • Alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Iedereen die ouder is dan 65 jaar

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan een griepvaccinatie zinvol zijn. Het gaat dan vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn. Bespreek dat met uw huisarts.

 

Een niet te vergeten groep : zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen moeten zich zeker laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Wie zwanger is, heeft minder weerstand tegen infecties en zo kan griep bij een zwangere vrouw erger zijn en méér complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking. Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van de baby ernstig schaden. Bovendien beschermt vaccinatie van de moeder de pasgeboren baby in de eerste maanden tegen de griep.’

Dat zeggen het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie naar aanleiding van de jaarlijkse griepvaccinatie-campagne.

Waarom ?

Met een vaccinatie beschermt een zwangere vrouw niet alleen zichzelf maar ook haar kind want omwille van een verminderde immuniteit tijdens de zwangerschap, lopen zwangere vrouwen een verhoogde kans op een infectie en kan een infectie ernstiger zijn.
Bij griep is de kans op een longontsteking bijvoorbeeld verhoogd.
Bij vrouwen met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, obesitas is dat risico nog groter. Een zwangere vrouw heeft 7 keer meer kans om door griep in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden dan een andere vrouw.

Voor de baby zijn de risico’s : vroeggeboorte, miskraam een lager geboortegewicht en zelden het overlijden.
Als een zwangere vrouw gevaccineerd wordt produceert ze afweerstoffen welke de baby via de placenta meekrijgt. Zo wordt ook de baby door het vaccin beschermd tijdens de zwangerschap en ook na de geboorte. Dit is belangrijk want een baby direct na de geboorte vaccineren tegen griep kan niet. Het vaccin kan pas worden toegediend vanaf 6 maanden en het vaccin is veilig voor moeder en kind.

Momenteel laten veel te weinig zwangere vrouwen zich vaccineren tegen de griep.
Vaccinatie kan gebeuren tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap (14 weken) , vanaf half oktober tot het einde van het griepseizoen (einde van de winter).

Kostprijs

Het vaccin is gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV mits een voorschrift van de arts met vermelding : ‘derdebetalersregeling van toepassing.’
Bij de meeste ziekenfondsen is een bijkomende terugbetaling van het remgeld voorzien en is de vaccinatie dus gratis.

 

Bronnen:

www.laatjevaccineren.be 

www.gezondheid.be