Aerosoltoestellen & Aanverwanten : Aërosol Omron C 28

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende techniek om longaandoeningen te behandelen. Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie.

Om geneesmiddelen te inhaleren kunnen puffers of aerosoltoestellen gebruikt worden, Hoe de meeste puffers gebruikt moeten worden kan je op onze website zien in demonstratiefilmpjes, https://apotheekbrock.be/videos/?category_id=11

Aerosoltoestellen

Aerosoltoestellen worden gebruikt wanneer krachtig inademen of gebruik van een ander hulpmiddel niet mogelijk is, Kleine kinderen of bejaarden of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking hebben soms moeite met de coordinatie tussen inademen en het in

Via een aerosoltoestel verstuif je het geneesmiddelen via de mond en/of de neus. Hierbij wordt het geneesmiddel omgezet van een vloeibare fase naar kleine druppeltjes die ingeademd kunnen worden in de luchtwegen.

De afgegeven dosis en de vernevelingstijd zijn afhankelijk van de stroomsnelheid, het volume van de vernevelkamer en het vulvolume, waarbij de kracht van de motor heel belangrijk is,


Wij verhuren en verkopen meerdere types aerosoltoestellen die sterk genoeg zijn om alle verneveloplossingen te verstuiven,

  1. pneumatische (mechanische) toestel
    voorbeelden zijn : pari, omron, ea
    Deze toestellen werken op perslucht.
  2. ultrasonentoestel
    een ultrasontoestel werkt dmv een kristal die trillingen opwekt,  en zo nevel doet ontstaan.

    Opgepast : de vernevelvloeistof van Pulmicort of budenoside is een suspensie (vaste zwevende deeltjes in een vloeistof) en moet voor gebruik worden geschud. Ultrasone vernevelaars zijn niet geschikt voor de verneveling van Pulmicort omdat de kracht van deze vernevelaars te laag is, Er komt geen voldoende hoeveelheid van het medicijn in de nevel terecht,

Hoe gebruik je een aerosoltoestel?

plaats het toestel op een vlak en stabiel oppervlak.

steek de luchtslang met een licht draaiende beweging en/op het toestel en sluit het andere einde aan op het vernevelpotje

druppel de juiste hoeveelheid van één of meerdere geneesmiddelen in het vernevelpotje.

voeg zo nodig fysiologisch water (0.9% NaCl) toe tot een startvolume van 4ml.

plaats het masker op het vernevelpotje.

plaats het masker over neus en mond.

schakel de vernevelaar aan met de aan/uit schakelaar.

een normale vernevelbeurt duurt niet langer dan 10min,

schakel de vernevelaar uit en ontkoppel van het stroomnet.

reinig het vernevelpotje en het masker met water en detergent, spoel af onder stromend water en laat drogen op een propere handdoek. Nooit de luchtslang spoelen dit kan enkel een aanslag in de slang achterlaten,

Heel belangrijk is ook te vermelden dat indien je zelf een aerosoltoestel aankoopt de filter regelmatig dient vervangen te worden, De toestellen die wij in bruikleen geven worden na teruggave onstmet en de filters worden nagezien, Bij aankoop ook zeker letten op het feit dat de motor krachtig genoeg moet zijn en dat een ultrasoon type niet geschikt is voor het vernevelen van Pulmicort of Budenoside suspensie,